Во тек се подготовките за празникот „Свети Никола“- духовниот патрон на Прилеп