Во недела концерт од светски ранг во градската библиотека во Прилеп