Во Прилеп одбележан Меѓународниот ден за борба против сида