Вака се инвестира во образованието: По 1 милион евра годишно вложување во изминатите 12 години во Прилеп (МЕГА ГАЛЕРИЈА)