ВИДЕО: Советниците на ВМРО-ДПМНЕ во Ѓорче Петров демонстративно ја напуштија седницата