(ВИДЕО) МАКЕДОНСКИТЕ ДЕВОЈЧИЊА се убави и тука и во Беломорска Македонија – Оро кое ќе ви исполни срце

Уште едно видео од заедничките дружења на Македонците во Егејска Македонија.

И покрај тоа што на нашинците, кои патем со векови живеат на тие простори, не им е признато ниту име, ниту јазик, ниту култура, тие наоѓаат начини сето тоа да го негуваат и да останат верни на традицијата.

Еве како изгледа кога стотина македонски девојчиња, кое од кое поубаво, ќе развијат оро на македонска песна,