(ВИДЕО) КОРИСТИТЕ ШАБЛОН ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНОТ ? Тоа воопшто не е сигурно, а ова е главната причина