(ВИДЕО) Ако нашинците во Австралија парите ги береа од дрво, еве како прават пари нашите во Америка