Американците признаа: Џиновски скелети се уништени само за да се зачува теоријата за еволуција